Coздaть aкaунт
KEYSHUB » Қазақша » БЖБ 10-сынып Информатика, 4-тоқсан ЖМБ «Ақпараттық жүйелер»

БЖБ 10-сынып Информатика, 4-тоқсан ЖМБ «Ақпараттық жүйелер»

27 мар 2024, 19:08
Қазақша / БЖБ ТЖБ / 10 сынып
138
0

«Ақпараттық жүйелер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

«Информатика» 10-сынып 4-тоқсан

Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 10-сынып білім алушыларына «Информатика» пәні бойынша мұғалімге жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін)  10-сыныптары «Информатика» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған. 
 
Бөлім бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Әдістемелік ұсыныстарда бөлім бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.
 

БЖБ 10-сынып Информатика, 4-тоқсан ЖМБ «Ақпараттық жүйелер»

«Ақпараттық жүйелер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 10.3.1.4 Bigdata-ны пайдалануда оң және теріс 
әсерлерін бағалау 
10.3.2.1 Деректер қоры жолдарының мәліметтер типін 
анықтау (SQL);
10.3.1.3 Деректер қорында бірінші кілтті анықтау
10.3.3.1 Конструкторды пайдаланып іріктеу сұрауын 
құру
10.3.3.2 Web-беттердің деректер базасымен 
байланысын орнату
Бағалау критерийі Білім алушы
• Bigdata-ның артықшылығы мен кемшілігін
бағалайды
• Деректер қорының мәліметтер типін анықтайды
• Деректер қорының кілттік өрісін анықтайды
• SQL сұранысты конструктор арқылы жүзеге
асырады
• Веб-бетті деректер қорымен байланыстырады
Ойлау дағдыларының 
деңгейі
Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырмалар
1. Төменде Bigdata туралы мәліметтер берілген. Артықшылығы мен кемшілігін
анықтаңыз.
A. Үлкен ақпаратты талдау инновациялық шешімдерді табады
B. Үлкен ақпаратты талдау нәтижесінде алынған үлкен нәтижелер 
жаңылыстыруы мүмкін
C. Үлкен ақпаратты талдау құпиялылықты сақтамайды
D. Ғылым мен зерттеуді жақсартуға көмектеседі
E. Көп мөлшердегі мәліметтер құрылымданбаған
F. Бір платформа шексіз ақпаратқа ие
G. Үлкен ақпаратты сақтау орындары қымбат болуы мүмкін
H. Үлкен ақпаратты жылдам жаңалау нақты сандарға сәйкес келмеуі мүмкін
Артықшылығы Кемшілігі
А
2. Компания өзінің берілгендер қорында клиенттері туралы толық ақпаратты
сақтайды. Берілгендер қорындағы келесі өрістер үшін берілгендер типін анықтаңыз.
Өріс атау Берілгендер типі
ҚР азаматы
Телефон нөмірі
20
Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

Педагогическая платформа для учителей

  • Дeлиcь в coциaльныx ceтяx КТП СОР СОЧ

Идeaльнoe peшeниe для пeдaгoгoв, кoтopыe готово пoвыcить cвoю кoмпeтeнции в oблacти пeдaгoгичecкoгo мacтepcтвa. Мы предоставляем доступ к разнообразным образовательным материалам, включая КТП (календарные планы), СОР (суммативное оценивание за раздел), СОЧ (суммативное оценивание за четверть), тематическое планирование учебного материала на год, поурочным планам КСП, а также суммативную оценку по разделам и четвертям. Все эти ресурсы помогут вам повысить эффективность вашей работы и улучшить качество обучения ваших учеников.