M

КТЖ 11 сынып География

Войдите на сайт чтобы скачать!
География
11-сынып
(жаратылыстану-математикалық бағыт)
аптасына 2 сағат, жылдық 72 сағат


1. Географ.
зерттеу әдістері
1.1 Жалпы географ.
әдістер Өзекті географиялық зерттеу әдістері 11.1.1.1 - зерттеу тақырыбына сәйкес географиялық сараптама әдістерін қолдану;
2 2 Өзекті географиялық зерттеу әдістері 11.1.1.2 - зерттеу тақырыбына сәйкес эксперттік бағалау әдістерін қолдану;
3 3 Өзекті географиялық зерттеу әдістері 11.1.1.3 - зерттеу тақырыбына сәйкес модельдеу әдістерін қолдану;
4 4 Өзекті географиялық зерттеу әдістері БЖБ №1 11.1.1.4 - зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру әдістерін қолдану
5 5 2. Картограф. және геоинф.
2.1 Картограф. Заманауи картографиялық әдістер 11.2.1.1 - тақырыпқа сәйкес электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану (сандық карталарды оқу, олардың қолданысымен географиялық объектілер мен аумақтардың орналасуын, сандық және сапалық көрсеткіштерін анықтау, сипаттау және талдау)
6 6 2.2 Геоинформнегіздері Геоақпараттық жүйелер 11.2.2.1 - қашықтықтан зерделеу әдістерінің ерекшеліктерін түсіндіру;
7 7 Геоақпараттық жүйелер 11.2.2.2 - геоақпараттық әдістер мен геоақпараттық жүйелер (ГАЖ) технологияларының ерекшеліктерін, басқа ғылымдар мен өндіріс салаларымен байланыстарын түсіндіру
8 8 Географиялық деректер базасы 11.2.2.3 - компьютерлік бағдарламаларды қолданумен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру
9 9 Географиялық деректерді визуализациялау 11.2.2.4 - компьютерлік бағдарламаларды қолданумен тақырыптық картасызбалар жасау
10 10 Географиялық деректерді визуализациялау. БЖБ №2 11.2.2.4 - компьютерлік бағдарламаларды қолданумен тақырыптық картасызбалар жасау
Автор
maks11
Скачивания
1
Просмотры
451
Первый выпуск
Обновление
Оценка
0.00 звёзд 0 оценок

Цифровая педагогическая платформа (ЦПП)

1-11 класс СОР СОЧ с ответами, класс СОР СОЧ с ответами, Скачать СОР СОЧ,1-11 сынып БЖБ ТЖБ жауаптарымен,БЖБ ТЖБ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ

Сверху