M

КТЖ 6 сынып Жаратылыстану

Войдите на сайт чтобы скачать!
Жаратылыстану 6-сынып,аптасына-1 сағат,барлығы 36 сағат

1.Ғылым әлемі Ғылымның рөлі Зерттеуді жоспарлау 6.1.1.1жаратылыстануғылымдарыныңзерттеу нысандарын тізіп атау
6.1.2.1 жоспар бойынша зерттеу жұмысын жүргіргізу, қауіпсіз жұмыс жүргізудің жағдайларын анықтау
2 Деректерді жинау және талдау 6.1.3.1 Халықаралық бірліктержүйесінің өлшем бірліктерін пайдалану
6.1.4.1 алынған деректерді графикалық түрде көрсету
Адам. Жер. Ғалам Макроәлем және микроәлем Жер ғаламшарының пайда болуы 6.2.1.1макро-жәнемикроәлемнысандарының параметрлерін атау
4 Жердің құрылысы мен
құрамы.Жер қабықтары.№1 БЖБ 6.2.3.1жердіңсыртқықабықтарыныңөзара әрекеттесу тәсілдерін түсіндіру
5 Жерде тіршіліктің
пайда болуы 6.2.3.2жердебайқалатынүдерістермен
құбылыстарды түсіндіру;
6 Жергілікті жердің жоспары. Шартты белгілер 6.2.5.1 шартты белгілерді, масштабты қолданып, географиялықкоординаттарды анықтау, географиялық карталарды оқу
8 Материктермен мұхититтарды игеру,зерттеу тарихы 6.2.6.1 жоспар бойынша материктер мен олардың физикалық-географиялық аймақтарының ерекшеліктерін анықтап, сипаттау 2
Дүниежүзі халқының нәсілдік құрамы.№2 БЖБ 6.2.7.1халықтың қоныстану заңдылықтарын және халық тығыздығын анықтау
Автор
maks11
Скачивания
0
Просмотры
146
Первый выпуск
Обновление
Оценка
0.00 звёзд 0 оценок

Цифровая педагогическая платформа (ЦПП)

1-11 класс СОР СОЧ с ответами, класс СОР СОЧ с ответами, Скачать СОР СОЧ,1-11 сынып БЖБ ТЖБ жауаптарымен,БЖБ ТЖБ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ

Сверху