M

ТЖБ 7 сынып Қазақ тілі

Войдите на сайт чтобы скачать!

1-тоқсандағыжиынтықбағалаудыңматрицасы​

Бөлім​

Тақырып
Оқумақсаттары
*Тапсырматүрлері
БаллТыңдалым
Қазақстан Республикасының мемлекеттіктілі-қазақ тіліноқып-үйренеміз

Үштілді білу– үлкен өнер

Уақыт – ұлы күш

Жердегі климаттық өзгерістер
7.Т4. Повестердіңжәне лирикалықпоэзиялық шығармалардан үзіндітыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау
Көп таңдауы бар сұрақтар
5


Оқылым
7.О6. Тақырып бойыншадеректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге өзойын дәлелдепжеткізу
Қысқа жауапты қажетететін сұрақтар
5

Жазылым және тілдік бағдар
7.Ж2. Эссеқұрылымымендамуынсақтап, көтерілгенмәселе бойынша келісу-келіспеу себептерінайқынкөрсетіпжазу 7.ТБ1.1. Мәтіндерден көмекші есімдердіажырата білу,жазбаша, ауызшажұмыстарда қолдану
Толық жауапты қажетететін сұрақтар
10

Айтылым
7.А2. Кеңесберу, ұсынысжасау, өтініш, талап,ету, бұйрық берудіңтүрліформалары мен жағдаяттарына сайұлттықсөз әдебімен сөйлеуэтикеті формаларынқолдана білу
Толық жауапты қажетететін сұрақтар
10Ұзақтығы:40 минут Тыңдалым- 8 минут Оқылым – 12 минут Жазылым– 20 минут
Айтылым сабақтан тыстексеріледі(әр оқушыға 2 минут беріледі) Балл саны:30
Тапсырмалартүрлері Көп таңдауыбар сұрақтар
Қысқа жауапты қажет ететінсұрақтар Толықжауапты қажет ететінсұрақтар


Жиынтықбағалаудыңқұрылымы
Тоқсандықжиынтықбағалаудыңнұсқасы4компоненттентұрады:біріншісі-тыңдалым,
екіншісі-оқылым,үшіншісі-жазылымжәнетілдікбағдар,төртіншісі–айтылымжәнетілдік бағдарды
тексеругеарналған.
Тақырып
Оқумақсаттары
*Тапсырматүрлері
БаллТыңдалым
Қазақстан Республикасының мемлекеттіктілі-қазақ тіліноқып-үйренеміз

Үштілді білу– үлкен өнер

Уақыт – ұлы күш

Жердегі климаттық өзгерістер
7.Т4. Повестердіңжәне лирикалықпоэзиялық шығармалардан үзіндітыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау
Көп таңдауы бар сұрақтар
5


Оқылым
7.О6. Тақырып бойыншадеректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге өзойын дәлелдепжеткізу
Қысқа жауапты қажетететін сұрақтар
5

Жазылым және тілдік бағдар
7.Ж2. Эссеқұрылымымендамуынсақтап, көтерілгенмәселе бойынша келісу-келіспеу себептерінайқынкөрсетіпжазу 7.ТБ1.1. Мәтіндерден көмекші есімдердіажырата білу,жазбаша, ауызшажұмыстарда қолдану
Толық жауапты қажетететін сұрақтар
10

Айтылым
7.А2. Кеңесберу, ұсынысжасау, өтініш, талап,ету, бұйрық берудіңтүрліформалары мен жағдаяттарына сайұлттықсөз әдебімен сөйлеуэтикеті формаларынқолдана білу
Толық жауапты қажетететін сұрақтар
10Ұзақтығы:40 минут Тыңдалым- 8 минут Оқылым – 12 минут Жазылым– 20 минут
Айтылым сабақтан тыстексеріледі(әр оқушыға 2 минут беріледі) Балл саны:30
Тапсырмалартүрлері Көп таңдауыбар сұрақтар
Қысқа жауапты қажет ететінсұрақтар Толықжауапты қажет ететінсұрақтар


Жиынтықбағалаудыңқұрылымы
Тоқсандықжиынтықбағалаудыңнұсқасы4компоненттентұрады:біріншісі-тыңдалым,
екіншісі-оқылым,үшіншісі-жазылымжәнетілдікбағдар,төртіншісі–айтылымжәнетілдік бағдарды
тексеругеарналған.
Автор
maks11
Скачивания
4
Просмотры
126
Первый выпуск
Обновление
Оценка
0.00 звёзд 0 оценок

Цифровая педагогическая платформа (ЦПП)

1-11 класс СОР СОЧ с ответами, класс СОР СОЧ с ответами, Скачать СОР СОЧ,1-11 сынып БЖБ ТЖБ жауаптарымен,БЖБ ТЖБ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ

Сверху