Coздaть aкaунт
KEYSHUB » Қазақша » ТЖБ Информатика 8-сынып 4-тоқсан

ТЖБ Информатика 8-сынып 4-тоқсан

25 мар 2024, 21:22
Қазақша / БЖБ ТЖБ / 8 сынып
66
0

Информатика 8-сынып 4-тоқсандық бойынша жиынтық бағалау

Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты білім алушылардың тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Жиынтық бағалау күтілетін нәтижелер жетістігін және тоқсанға жоспарланған оқу мақсаттарына жеткендігін тексереді.Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Информатика» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы.


ТЖБ Информатика 8-сынып 4-тоқсан

«Информатика» пәні бойынша 4-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары
1.Кіріктірілген бағдарламалау ортасының компоненттерін қолданып, квадрат теңдеудің 
( ) түбірлерін есептейтін бағдарламаның прототипін құрыңыз және 
бұл интерфейстің тиімділігін дәлелдеңіз.
[3]
Интерфейстің тиімділігін жазыңыз
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________[1]
2. Кіріктірілген бағдарламалау ортасының тілін қолданып, квадрат 
теңдеуінің түбірлерін есептейтін бағдарламаның кодын және тестілеу жоспарын 
құрыңыз. 
Берілгені: а, b, c айнымалыларының мәні. 
Түбірлерді табу үшін дискреминант қолданылады және соған байланысты 
теңдеудің түбірлері есептеледі:
D=b2 - 4*a*c;
D>0 x1 = (-b+√D)/(2*a), x2=(-b+√D)/(2*a) ;
D=0 x1= x2;
D<0 түбірлері жоқ; 
2.1 Есептің шартына байланысты бағдарлама кодын жазыңыз.
Бағдарлама коды
[4]
Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

Педагогическая платформа для учителей

  • Дeлиcь в coциaльныx ceтяx КТП СОР СОЧ

Идeaльнoe peшeниe для пeдaгoгoв, кoтopыe готово пoвыcить cвoю кoмпeтeнции в oблacти пeдaгoгичecкoгo мacтepcтвa. Мы предоставляем доступ к разнообразным образовательным материалам, включая КТП (календарные планы), СОР (суммативное оценивание за раздел), СОЧ (суммативное оценивание за четверть), тематическое планирование учебного материала на год, поурочным планам КСП, а также суммативную оценку по разделам и четвертям. Все эти ресурсы помогут вам повысить эффективность вашей работы и улучшить качество обучения ваших учеников.