Coздaть aкaунт
KEYSHUB » Қазақша » ТЖБ Информатика 9-сынып 4-тоқсан

ТЖБ Информатика 9-сынып 4-тоқсан

26 мар 2024, 17:13
Қазақша / БЖБ ТЖБ / 9 сынып
85
0

Информатика 9-сынып 4-тоқсандық бойынша жиынтық бағалау

Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты білім алушылардың тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Жиынтық бағалау күтілетін нәтижелер жетістігін және тоқсанға жоспарланған оқу мақсаттарына жеткендігін тексереді.Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Информатика» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы.

Тапсырма түрлері:

ҚЖ– Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ– Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.

Жиынтық бағалаудың құрылымы

  • Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар типтері пайдаланылды: қысқа/толық жауапты тапсырмалар.
  • Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты қажет ететін 10 тапсырма бар.
  • Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
  • Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін тапсырмадағы тізбекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады.
  • Оқушының таңдау және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті бағаланады.
  • Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.

ТЖБ Информатика 9-сынып 4-тоқсан

«Информатика» пәні бойынша 4-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары
1. a) PyGame ортасы үшін графикалық ойын терезесін шығаратын команданы жазыңыз.
…………………………………………………………………………………………………………
[1] 
Программалық код мысалын келтіріңіз.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
[1] 
b) Init() функциясының міндеті сипаттаңыз
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
[1] 
2. Құрастырушы бағдарлама үшін фондық суретті дайындады. 
a) Ойын аясын орнату үшін команданы көрсетіңіз.
…………………………………………………………………………………………………………
[1] 
b) Фондық суретті орнату үшін құрастырушының әрекеттерін сипаттаңыз.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
[1]
с) Фондық суретті орнату үшін программалық код мысалын келтіріңіз.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
[2]
3. Спрайтты ойынға жүктеу үшін команданы көрсетіңіз.
…………………………………………………………………………………………………………
[1] 
4. Кестеде көрсетілген командалардың міндеттерін толтырыңыз.
Команда Міндет
Self.xvel
Transform.scale
Walk.Right=[pygame.image.load(‘ ’)]
Transform.Clip
Transform. Rotate
[4]
Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

Педагогическая платформа для учителей

  • Дeлиcь в coциaльныx ceтяx КТП СОР СОЧ

Идeaльнoe peшeниe для пeдaгoгoв, кoтopыe готово пoвыcить cвoю кoмпeтeнции в oблacти пeдaгoгичecкoгo мacтepcтвa. Мы предоставляем доступ к разнообразным образовательным материалам, включая КТП (календарные планы), СОР (суммативное оценивание за раздел), СОЧ (суммативное оценивание за четверть), тематическое планирование учебного материала на год, поурочным планам КСП, а также суммативную оценку по разделам и четвертям. Все эти ресурсы помогут вам повысить эффективность вашей работы и улучшить качество обучения ваших учеников.