Coздaть aкaунт
KEYSHUB » Қазақша » ТЖБ 10-сынып Информатика 4-тоқсан ЖМБ

ТЖБ 10-сынып Информатика 4-тоқсан ЖМБ

27 мар 2024, 19:09
Қазақша / БЖБ ТЖБ / 10 сынып
287
1

Информатика 10-сынып 4-тоқсандық бойынша жиынтық бағалау

(жаратылыстану-математикалық бағыт)

Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты білім алушылардың тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Жиынтық бағалау күтілетін нәтижелер жетістігін және тоқсанға жоспарланған оқу мақсаттарына жеткендігін тексереді.Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-10-сыныптарына арналған «Информатика» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы.

Тапсырма түрлері:

ҚЖ– Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ– Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.

Жиынтық бағалаудың құрылымы

  • Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар типтері пайдаланылды: қысқа/толық жауапты тапсырмалар.
  • Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты қажет ететін 10 тапсырма бар.
  • Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
  • Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін тапсырмадағы тізбекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады.
  • Оқушының таңдау және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті бағаланады.
  • Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.

ТЖБ 10-сынып Информатика 4-тоқсан ЖМБ

«Информатика» пәні бойынша 
4-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары
1. «Реляциондық деректер қоры» ұғымын түсіндіріңіз.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[1]
2. Кілттік сөздерді қолданып, бос орындарды толтырыңыз.
баған, сорттау, сұрыптау, индекс, жол
a) _________________ — деректерді іздеу нәтижелерін жақсарту мақсатында 
құрылған деректер қорының нысаны.
b) өріс - бұл белгілі бір қасиеттегі мәндерді қамтитын кесте ___________
c) жазба - бұл деректер қорының өрістерінде орналасқан мәндердің жиынтығын 
қамтитын кесте ____________.
[3]
3. Қала полициясы барлық көлік туралы ақпаратты компьютерлік деректер базасында 
сақтайды. Әрбір көлік жөнінде келесі ақпарат сақталады: көлікті тіркеу нөмірі, түсі, 
шығарылған жылы, моделі, иесінің аты, иесінің мекенжайы, сатып алу бағасы, 
шыққан күні.
Құрылған деректер қорының кілттік өрісін анықтаңыз.
__________________________________________________________________________
Өз таңдауыңызды негіздеңіз.
__________________________________________________________________________
[2]
4. Кестеде берілген әрбір өріс үшін берілгендер типін тізімде көрсетілген типтерді 
қолданып анықтаңыз.
[3]
Гость Нургуль
Гость Нургуль

Тжб 10 сынып

Тжб 10 сынып

Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

Педагогическая платформа для учителей

  • Дeлиcь в coциaльныx ceтяx КТП СОР СОЧ

Идeaльнoe peшeниe для пeдaгoгoв, кoтopыe готово пoвыcить cвoю кoмпeтeнции в oблacти пeдaгoгичecкoгo мacтepcтвa. Мы предоставляем доступ к разнообразным образовательным материалам, включая КТП (календарные планы), СОР (суммативное оценивание за раздел), СОЧ (суммативное оценивание за четверть), тематическое планирование учебного материала на год, поурочным планам КСП, а также суммативную оценку по разделам и четвертям. Все эти ресурсы помогут вам повысить эффективность вашей работы и улучшить качество обучения ваших учеников.