Coздaть aкaунт
KEYSHUB » Қазақша » ТЖБ 10-сынып Информатика 4-тоқсан ҚГБ

ТЖБ 10-сынып Информатика 4-тоқсан ҚГБ

28 мар 2024, 20:32
Қазақша / БЖБ ТЖБ / 10 сынып
71
0

Информатика 10-сынып 4-тоқсандық бойынша жиынтық бағалау

(жаратылыстану-математикалық бағыт)

Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты білім алушылардың тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Жиынтық бағалау күтілетін нәтижелер жетістігін және тоқсанға жоспарланған оқу мақсаттарына жеткендігін тексереді.Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-10-сыныптарына арналған «Информатика» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы.

Тапсырма түрлері:

ҚЖ– Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ– Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.

Жиынтық бағалаудың құрылымы

  • Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар типтері пайдаланылды: қысқа/толық жауапты тапсырмалар.
  • Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты қажет ететін 10 тапсырма бар.
  • Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
  • Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін тапсырмадағы тізбекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады.
  • Оқушының таңдау және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті бағаланады.
  • Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.

ТЖБ 10-сынып Информатика 4-тоқсан ҚГБ

«Информатика» пәні бойынша 
4-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары
1. Құрамдас бөліктеріне орай жасанды интеллект құрылымын диаграммада көрсетіңіз.
Машиналық оқыту Нейронды желі Жасанды интеллект
[3]
2. Ұғымдарға түсінік беріңіз.
«Нейрон» 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
«Синапс»
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
 3. Төменде берілген сызба бойынша нейронды желінің жұмыс жасау принципін 
түсіндіріңіз.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
4. Машиналық оқыту принципін сипаттаңыз және мысал келтіріңіз.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

Педагогическая платформа для учителей

  • Дeлиcь в coциaльныx ceтяx КТП СОР СОЧ

Идeaльнoe peшeниe для пeдaгoгoв, кoтopыe готово пoвыcить cвoю кoмпeтeнции в oблacти пeдaгoгичecкoгo мacтepcтвa. Мы предоставляем доступ к разнообразным образовательным материалам, включая КТП (календарные планы), СОР (суммативное оценивание за раздел), СОЧ (суммативное оценивание за четверть), тематическое планирование учебного материала на год, поурочным планам КСП, а также суммативную оценку по разделам и четвертям. Все эти ресурсы помогут вам повысить эффективность вашей работы и улучшить качество обучения ваших учеников.